مقالات دارت

برای اطلاع از اخبار و مقالات جدید با ما همراه باشید

آژانس دیجیتال دارت

برای اطلاع از اخبار و مقالات جدید دارت با ما همراه باشید.

دسته‌بندی نشده

مهارتِ حل مسئله، شرطِ بقا و رُشد

این‌گونه به‌نظر می‌رسد که کریستُف کُلمب، قاره آمریکا؛ الکساندِر فلمینگ، پنی‌سیلین؛ و لوئی پاستور، واکسن را به‌طور غیرمنتظره کشف کردند. واقعیت آن است که دست‌یابی غیرمُترقبه،