مقالات دارت

برای اطلاع از اخبار و مقالات جدید با ما همراه باشید

آژانس دیجیتال دارت

برای اطلاع از اخبار و مقالات جدید دارت با ما همراه باشید.

دسته‌بندی نشده

آگاهانه می‌سازم، پس هستم

بازارها، زمینِ بازی بُنگاه‌ها برای خلق ارزش، و کسب رزق و روزی هستند؛ و هرچه بازارها شلوغ‌تر، و شِدّت و حِدّت رقابت‌ها بیشتر؛ جلب نظر مُشتریان

دسته‌بندی نشده

یاد می‌گیرم و می‌سازم؛ پس هستم!

اِریک ریـز[۱] متدولـوژی استارت‌آپِ نـاب[۲] را برمبنای مفاهیم اصلی دو متدولـوژی تولیدِ نـاب[۳] و خلـقِ مشتری[۴] برای استارت‌آپ‌ها و بُنگاه‌ها کوچک تا متوسط معرفی کرد؛ و

دسته‌بندی نشده

تفکر طراحی، با هم‌دلی است که شفا می‌دهد!

قاطبهٔ مدیریت‌خوانده‌ها و آموزش‌دیده‌های حوزهٔ کسب‌وکار، نوشتن و خواندن خط‌های کسب‌وکار را به‌خوبی می‌آموزند، و همان‌ها را دُرست می‌پندارند، و شاید تا پایان عُمر کاری‌شان با